فعالیتهای علمی واداری وآموزشی کارشناسی گروه آموزشی وتکنولوژی عمومی چهادردانگه

درادامه فرآیند وبلاگ نویسی وبرقراری ارتباط درفضای مجازی این بار باوبلاگ " اندیشه های علمی وادبی من " چند مطلب ادبی وتحلیلی نوشتم وچند مطلب درسایت چهاردانگه نیوز انتشاردادم وسعی می کنم مطالب ومحتویات بیشتری رادرآینده انعکاس دهم ...به امید موفقیت

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم شهریور 1393ساعت 23:40  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

باسلام ودرودی دیگر:

آشنایان گذشته ودوستان حال--- امروز که بعد از6سال نوشته های سال 86 خویش دروبلاگ مربوط به فعالیت های

خویش درکارشناسی آموزش وگروه آموزشی منطقه چهاردانگه رامرورمی نمایم می بینم چه فعالیت های زیربنایی وعلمی و بااهدافی بسیارزیبا انجام می شده است ونکته ی جالب تراینکه وقتی ازهمکاران فعال خودم درعرصه های مختلف نام می بردم که الان بیشترآنها درمنطقه نیستند وبه ساری ویاشهرهای دیگرانتقال یافتند وبعضی ها مثل خودم تغییررسته ومقطع دادند اما همه ی بزرگان ازمفاخرند وباعث رونق عرصه آموزش وپرورش هستند .........

نکته ای که بنده دراظهارنظرهایم تاکید می کردم که چهاردانگه کارگاهی برای تربیت مدیران وصاحبنظران می باشد وافرادزیادی ازهمکاران گذشته ما درناحیه یک ودو درجاهای حساس به انجام وظیفه می پردازند ودرحقیقت .....

به امید رونق بیشتر وموفقیت هایی افزونتر    وبااین امید که درآینده بیشتر بتوانیم فعالیت هایی علمی وادبی داشته باشیم ....

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی 1392ساعت 1:39  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

عرض خسته نباشید به محضر کلیه همکاران صمیمی وپرتلاش منطقه چهاردانگه داریم وامیدواریم که ایام امتحانات رانیز به خوشی سپری نمایید. راستی این ایام موقعیت خوبی برای خودسنجی ماست چراکه وقتی خاطرات ماه ها وهفته ها رامرور می کنیم ودغدغه های هرموقعیت رابه خاطرمی آوریم وبه هرآزمونی وسوالات آن دقیق می شویم ُ هدف های آموزشی وبرنامه ها وطرح های ذهنی اجراشده وحتی اجرانشده درذهن مامرور می شوند وگذرایام ۹ماهه راتداعی می کنند ویقینا شاید ایده های نونیزدرذهن هاجرقه بخورد واین است که روح معلمی همواره شاداب است وتکرارسالها دردرکود وافسردگی چندانی به بارنمی آوردواین است ازمعلمی عشق می سازد ..... این عشق برشما مبارکباد.

روزه ولحظات شادی برای شماآرزومندیم . .  پیروزباشید

                    به امیدگفتگویی دوباره        

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد 1390ساعت 20:30  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

صمیمانه ترین درودهاراتقدیم شماهمکارن اعم ازکارشناسان -مدیران ودبیران محترم وعلاقمندبه گروه های مختلف اموزشی وهمراهان این وبلاگ مینماییم وآرزوی تحقق بهترین آرمانها رابرای شمادرسال جدیدداریم وامیدواریم درسال 1390موثرترازقبل درمسیرشکوفایی علمی رشته کاری خویش گام برداریم وبیش ازپیش درراه رسیدن به ایده های شغلی خویش موفق باشیم :

ساقیاآمدن عیدمبارک بادت          

                              وآن مواعیدکه کردی نرودازیادت

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم فروردین 1390ساعت 11:3  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

باابرازصمیمانه ترین درودهابه محضراساتیدوهمکاران محترم منطقه چهاردانگه و سایرادب دوستان وادب پروران:ُ خالصانه ترین سپاس هارابه آستان زلال ترین ارزشها - آرمان ها وایده هایی نثارمی نماییم که به خاطرآن پاک دلان این مرزوبوم انقلاب کردند وبه معنای واقعی کلمه فجرآفریدندتاعشق به خوبیها ومعنویت همچنان حاری باشد ونیز ارادت می ورزیم به پیشگاه بزرگمردانی که درراه حفظ اصالت واعتلای آن ارزشها وگسترش فرهنگ ناب انقلاب اسلامی ایران تلاش می نمایند ...... 

دهه فجرنمادخودباوری - میهن دوستی وعدالت خواهی وشورونشاط اسلامی برتمامی ایران دوستان وعاشقان فرهنگ وادب پارسی مبارک باد

 

متبرک می کنیم این ابرازعشق رابه کلامی ازمولوی بزرگ :

. دراین خاک،دراین پاک،به جز عشق،به جزمهر،

دگرهیچ نکاریم.( مولانا)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389ساعت 10:15  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

با توجه به نقش مهم انجام فعالیت های عملی وآزمایشگاهی درآموزش ویادگیری درس علوم تجربی

ونیزجایگاه آن درتحقق اهداف اصیل آموزش وپرورش درراستای فعالیت های سال گذشته درسال جاری نیز اقداماتی اساسی ومهمی انجام پذیرفته است ازجمله :

-- برگزاری گردهمایی دبیران محترم علوم تجربی منطقه

-- اجرای دوکارگاه تخصصی انجام آزمایشهای کتب علوم تجربی راهنمایی درآزمایشگاه مرکزی باحضورهمکاران ارجمند : آقای بهرام جعفری وآقای رشیدی وهمکاران پرتلاش منطقه

-- توزیع کتب علمی آزمایشگاهی وابزارشناسی درمنطقه

-- اجرای مسابقات آزمایشگاهی دردومرحله ی آموزشگاهی ومنطقه ای ومعرفی برترین هابه استان

-- حضورمسئولین محترم آزمایشگاه جابربن حیان درمدارس منطقه وانجام آزمایشها وبررسی وضعیت آزمایشگاههاوانجام فعالیت های مدارس

-- ارائه تجهیزات به مدارسی که اعلام نیازنموده اند .

و....

جادارد ازروحیه ی علم اندوزی وپرتلاش همکاران منطقه ونیز دوست وهمکارارجمندمان جناب آقای پرویزنادری نیزسپاسگزاری نماییم که باجدیت پیگیراجرای برنامه های آموزشی منطقه هستند .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اسفند 1388ساعت 19:5  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

بسمه تعالي

درطول سال تحصيلي  مسابقات علمي وفرهنگي زيادي ازسوي كارشناسي تكنولو‍ي وگروههاي آموزشي باهمكاري سرگروههاي محترم آموزشي دوره هاي ابتدايي وراهنمايي برگزارشده استكه همكاران برترمعرفي وجوائزي به آنها به رسم ادب ويادبود اهداء شده است جهت ابراز تشكرمجدد اسامي همكاران دروبلاگ درج مي گردد :

رديف

نام ونام خانوادگي همكار

مدرسه

عنوان فعاليت يامسابقه

توضيحات

1

سيدحميد علوي

سرخ وليك

نفراول مسابقه مجله خواني ( رشد )

گروه مديران

2

عارف رنجبر

پروريج آباد

نفردوم مسابقه مجله خواني ( رشد

گروه مديران

3

آزاده گوران

معلمان

نفرسوم مسابقه مجله خواني (رشد)

گروه مديران

4

زهرابريماني

قاديكلا

نفراول مسابقه مجله خواني ( رشد )

گروه دبيران

5

مهنادودي

الندان

نفردوم مسابقه مجله خواني ( رشد

گروه دبيران

6

رجبعلي رستميان

كوات

نفربرترطرح درسنويسي  ادبيات

 

7

حميدرضاغلامي

چالو

نفربرترطرح درسنويسي علوم تجربي

 

8

ميثم عليزاده

شهيدمطهري

نفربرترطرح درسنويسي رياضي 

 

9

حسين اسمعيلي

سرخ وليك

نفربرترطرح درسنويسي  عربي

 

10

گل نساء خليلي

ازني

نفربرترطرح درسنويسي گروه  علوم اجتماعي

 

11

حسن فولادي

 

طرح سوال جغرافيا

 

12

بهرام معلم

پشرت

همكاري باچشمه نشا ط

 

13

سيدعلي اصغرفرخي

سادات محله

همكاري باچشمه نشا ط

 

14

رمضانعلي عزيزي

وناجم

نمونه سوال برترادبيات نوبيت اول

 

15

احمداسمعيلي

شهيدمطهري

نمونه سوال برترديني  نوبيت اول

 

16

ژاله  تاجور

معلمان

نمونه سوال برترعلوم اجتماعي  نوبيت اول

 

17

قديرشريفي

ايلال

نمونه سوال برترحرفه وفن  نوبيت اول

 

18

ميثم عليزاده

شهيدمطهري

نمونه سوال برتررياضي  نوبيت اول

 

19

سيداسماعيل ساداتي

قاديكلا

نمونه سوال برترعلوم تجربي  نوبيت اول

 

20

حميدرضاقرباني

اروست

نمونه سوال برترزبان انگليسي نوبيت اول

 

21

نقي زمانپور

الندان

ارائه تدريس عملي درس ادبيات فارسي

 

22

موسي فياضي

خوارخون

ارائه تدريس عملي درس ادبيات فارسي

 

23

علي عليزاده

خوارخون

ارائه تدريس عملي درس رياضي

 

24

علي اسدي

خالخيل

ارائه تدريس عملي درس جغرافيا

 

25

داود مدانلو

وناجم

ارائه تدريس عملي درس زبان انگليسي

 

26

خليل جهان آراي

شهيدمطهري

ارائه تدريس عملي درس حرفه وفن

 

27

قديرشريفي

ايلال

ارائه تدريس عملي درس حرفه وفن

 

28

مهدي واعظي

شهيدمطهري

ارائه تدريس عملي درس ديني

 

29

اكبرفياضي

چالو

ارائه تدريس عملي درس عربي

 

30

محمودشريفي

شهيدمطهري

تدوين آزمون عملكردي علوم تجربي

 

 

 

 

 

 

 ضمنا :تقاضا مي شود همكاران محترمي كه تاكنون موفق به دريافت هدايانشده اند به كارشناسي تكنولو‍ژي وگروههاي اموزشي اداره (  نجفي ) مراجعه نمايند .

 

موفقيت ، سرافرازي و پيشرفت بيش ازپيش اين همكاران وساير همكاران ارجمند منطقه چهاردانگه آرزوي قلبي ماست .   عباسعلی نجفی کرسامی

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مرداد 1388ساعت 12:7  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

جهت استحضارمدیران گرامی ونیز دانش افزایی سایرعلاقمندان سوالات ُ پاسخ وشماره مجله وصفحات موضوعاتی که سوالات مسابقه مجله خوانی مدیران مقاطع راهنمایی ومتوسطه (ازمحتوای مجلات مدیریت مدرسه ومدرسه فردا ) طرح شده است درادامه ی مطلب درج می نماییم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد 1388ساعت 9:26  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

درطرح جشنواره مجلات رشد- مسابقه مجله خوانی دربین دبیران محترم مقاطع راهنمایی ومتوسطه ازمحتوای مجلات رشد معلم ورشدتکنولوژی آموزشی برگزارشد که به جهت غنای سوالات ونیز دانش افزایی سایرعلاقمندان سوالات ُپاسخ ونیز آدرس صفحات مطالبی که سوال ازآنجاطرح شده است رادرادامه ی مطلب درج می نماییم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد 1388ساعت 9:13  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 


جشن ستارگان باهدف تجلیل ازبرترین های علمی منطقه چهاردانگه   روزسه شنبه ۳۰/۴/۸۸درسالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش منطقه چهاردانگه برگزاروستارگان طرح سنجش علمی مقاطع ابتدایی وراهنمایی بااهداجایزه وتقدیرنامه کتبی موردتجلیل قرارگرفتند :

متن تقدیرنامه کتبی این عزیزان به این شرح تدوین گردیده است :

                               بسم الله الرحمن الرحیم                  

                                        شماره :407/5661

                                       تاریخ : 24/4/1388

دانش آموزارجمند :

                                              

آموزش وپرورش عرصه ی گسترده ای است که علاوه برایجادزیربنای کمالات معنـوی واخلاقی درافراد ،محیطی رافراهم می آوردکه دانش آموزان باخودشناسی وتقویت باورهای انسانی پله های صعودراپشت سرهم طی نموده وبابروزانرژی حرکت به قله های رفیع علمی واجتماعی، به عنوان چهره هایی سـتـاره ونخـبـه مطرح می شوند.

وبه این مصداق شما نیزباتوجه به کسب رتبه برتردرآزمون جامع سنجش علمی پایه دوم /سوم راهنمایی منطقه چهاردانگه درسال تحصیلی 88-1387 ازستارگان علمی این منطقه محسوب شده وبدین جهت شایسته ی تقدیرید.

امیداست باتوکل به خداوندبلندمرتبه وبهره گیری ازنیروی اراده وپشتکاروپرورش ذوق ونشاط علمی خویش به جایگاه ارزشمندی درجامعه ی اسلامی ایران دست یافته ودرنقش آینده ساز، افتخارآفرین مملکت عزیزمان ایران  قلمدادشوید .

                                      ومن الله التوفیق

                               سیدمحمدمسعودیان زاده

             رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه چهاردانگه                                                                                                                

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت 11:14  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

ستارگان برترعلمی پایه پنجم ابتدایی سطح منطقه چهاردانگه که بعد ازبررسی پاسخ نامه های طرح سنجش علمی هماهنگ پایه پنجم سطح منطقه مشخص شده اند به شرح زیرازدبستان شهید خانگاه معرفی شده اند :

۱-مجتبی جعفری

۲- ابراهیم مهدی نژاد

۳- سیدحسن رضوی

۴- آریاابراهیمی

۵- معین مردانی

دراین جشن توسط کارشناسی گروههای اموزشی جوائزی تهیه به همراه تقدیرنامه کتبی  توسط ریاست محترم اداره ُ معاونت محترم اداره وسرگروه محترم مقطع راهنمایی سازمان ومشاورمحترم سازمان آموزش وپرورش استان مازندران - جناب آقای عابدی  - به این عزیزان اهداشده است.

ضمنا متن تقدیرنامه کتبی این عزیزان بدین شرح بوده است :

                                بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                    شماره :  407/5661

                                                                                                     تاریخ :  24/4/1388

دانش آموز گرامی : جناب آقای

 

با سپاس ازخداوند بلندمرتبه وبه پاس تلاش وپشتکارشما درفراگیری علم ودانش وکسب رتبه برتردرآزمون جامع طرح سنجش علمی پایه پنـجم ابتدایی ( هماهنگ منطقه ای ) درسال تحصیلی 88-1387این لوح یادبود تقدیم شما می گردد.

امیداست باتوکل به خداوندمتعال وبابهره گیری ازنیروی اراده ودرسایه توجهات حضرت ولی عصر (عج ) ، پله های ترقی علمی ،  فرهنگی و اجتماعی رابا موفقیت بپیمایید وبه عنوان     " آینده ساز مملکت " دراعتلای ایران عزیزمان کوشاباشید .

 

                                              ومن الله التوفیق

                                      سید محمد مسعودیان زاده

                       رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه چهاردانگه

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت 10:10  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

همانطور که بارهااطلاع رسانی شده است طرح سنجش علمی دانش آموزان پایه های دوم وسوم راهنمایی  بااهداف آسیب شناسی و انگیزه سازی درسطح منطقه اجراشده است وهمه ی جوانب آن موردبررسی وتجزیه وتحلیل وبازخوردقرارگرفت .

دراین بین باید به سهم مهم وارزشمند مدیران محترم ودبیران گرامی نیز اشاره شود .

دراین راستا مدیران محترمی که دانش آموزانشان دراین طرح ودرمحورهای سه گانه بیشترین میانگین راکسب نموده اندونیزدبیرانی که دانش آموزانشان بیشترین میانگین رادردروس مربوطه کسب نموده اندموردتقدیروتشویق کتبی قرارگرفته اند که تقدیرنامه ی این عزیزان آماده ی تحویل می باشد که تقاضامی شود برای دریافت آن به  کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی مراجعه نمایید .

اسامی همکاران درادامه مطلب درج شده است :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت 9:43  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

سپاس ازهمکار

به مصداق حدیث نبوی  (( من لم یشکرالمخلوق   لم یشکرالخالق )) جادارد مراتب سپاسگزاری راازهمکارعزیزمان جناب آقای علی اکبرفیاضی اعلام نماییم :

- باتوجه به مفهوم گروه درگروه آموزشی ُ  مبرهن است که ساختارفعالیت - گروهی وجمعی است وهمه ی مدرسان درس موردنظر به عنوان اعضای گروه شناخته می شوند وبایددرراستای اهداف آموزشی وتربیتی گروه درسی فعالیت نمایند که درطول سال تحصیلی همکارمان آقای فیاضی همواره تعامل مناسبی داشتند

- درمجمع های عمومی دبیران نقش مناسبی ایفاء نمودند ونیز درمجمع دوم دبیران دراسفندماه  ۸۷ یک تدریس نمونه نیز ارائه دادند که مورد استقبال همکاران ونیز سرگروه محترم استانی ( جناب آقای شجاعی )) قرارگرفت .

- با توجه به حضور نیروهای خرید خدمات آموزشی دراین رشته ازمقالات وتجربیات ایشان جهت افزایش اطلاعات آنها استفاده نمودیم .

- طرح درس های متنوعی ازایشان دریافت شده که نمونه هایی دروبلاگ نیز درج شده است .

-  ...........

  که به خاطر تمامی این زحمات ارزنده ازایشان متشکریم وآرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان درحرفه مقدس معلمی وادامه تجحصیلات داریم .

                                    عباسعلی نجفی : کارشناس گروههای آموزشی

                         مهدی واعظی  : سرگروه محترم دینی وعربی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم خرداد 1388ساعت 8:39  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

مدیران محترم مدارس منطقه که درتهیه مجلات رشد برای صددرصددانش آموزان اقدام نمودندوبطورصحیح ُ مناسب ودراسرع وقت نسبت به توزیع آن بین دانش آموزان اهتمام ورزیدند درجلسه ی مشترکی که با حضور معاونت محترم اداره - کارشناس تکنولوژی وگروههای آموزشی و نماینده توزیع مجلات رشد منطقه برگزارشد انتخاب وطی نامه شماره ۴۰۷/۳۲۳۰مورخه ۳۰/۲/۸۸به سازمان آموزش وپرورش استان مازندران اعلام شدند که اسامی آنها به شرح زیراست :

ردیف

نام و نام خانوادگی مدیر

نام آموزشگاه

مقطع

ردیف

نام و نام خانوادگی مدیر

نام آموزشگاه

مقطع

1

سید ولی الله میر محمدی

اروت

ابتدایی

12

اسماعیل مهدی نژاد

منزل دره

ابتدایی

2

محمد آتنی مفرد

شهید دستغیب بالاده

ابتدایی

13

ناصر تورانی

شهید باجان ولویه پایین

ابتدایی

3

سید علی موسوی

توسه

ابتدایی

14

محمود سیاوشیان

ایلال

راهنمایی

4

عمران کفشگر

ترکام

ابتدایی

15

عارف رنجبر

پروریج آباد

راهنمایی

5

علی طهماسب پور

ششک

ابتدایی

16

سید حمید علوی

سرخ ولیک

راهنمایی

6

احمد مسلمی

شهید خانگاه کیاسر

ابتدایی

17

آزاده گوران

معلمان

راهنمایی

7

علی بابایی

صلاح

ابتدایی

18

زهرا بریمانی

قادیکلا

دبیر راهنمایی

8

اکبر آتشبار

عالیکلاه

ابتدایی

19

مهنا دودی

الندان

دبیر راهنمایی

9

سیف الله جباری

علمدارده

ابتدایی

20

فاطمه رجبی آهنگری

حضرت خدیجه خالخیل  

متوسطه

10

سیده مرضیه شجاعی  

فردوسی کیاسر

ابتدایی

21

عباسعلی نجفی

کارشناس تکنولوژی

اداره

11

وحید شریعت نژاد

شهید تی تی یان لنگر

ابتدایی

22

سید حسن هاشمی

اداره

ادره

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم خرداد 1388ساعت 7:41  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

باتوجه به همکاری های متداول کارشناسان سنجش وارزشیابی باگروههای آموزشی سعی کردیم جهت برگزاری موثرالمپیادعلمی ریاضی  همکاری داشته باشیم لذاباتوجه به نتایج طرح سنجش علمی نامه ای به مدیران مدارس برخوردارودارای دانش اموزان بااستعداد نامه هایی نوشته وارسال نمودیم وراهکارهارابه مدیراعلام نمودیم ونامه هایی به اولیاءنوشتیم وباتوجه به استعداددانش آموزان آنهاونمرات کسب نموده درسنجش ازآنهاخواستیم دانش اموزانشان رادراین المپیادبزرگ شرکت دهند که انصافا این اطلاع رسانی هاتاثیرمثبتی داشته است

اطلاع رسانی به مدیران محترم جهت آگاهی کامل ازاین المپیاد درادامه درج می گردد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین 1388ساعت 12:39  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

بسمه تعالی               اجرمعلم باخداست          ولی         ارج معلم با .........

اداره آموزش وپرورش منطقه چهاردانگه

کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی

برگزار می کند:

فراخوان مطلب ادبی دررابطه بامعلم

شعر       دکلمه      کلمات قصار   نثرمسجع     ودیگرانواع مطالب کوتاه  ادبی زیباودلنشین ،آهنگین و  پرمحتوا

دررابطه :

 توصیف معلم        شغل معلمی        ویژگی معلم         مقام وجایگاه معلم    هدف وانتظارمعلم   اصالت واعتبارمعلم          نقش وتاثیرمعلم  

باداشتن ملاک های :

انگیزش ، انرژی بخشی ، اعتبارافزایی ، نشر فرهنگ ناب ،اتصال به الوهیت ومعنویت ، خلق اصطلاح ومحتوا ،ایجاد اعتمادبه نفس وابراز شان شایسته 

مخاطبین   :  کلیه فرهنگیان عزیز

مهلت ارسال آثار: تاروز 14/2/88

به صاحبان آثاربرترازطریق طرح چشمه نشاط ودرجشن روز معلم جوائزی اهداء می گردد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین 1388ساعت 12:32  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

باتوجه به غنای مجلات رشد ونیز ترویج فرهنگ مطالعه دربین مدارس منطقه - یکی ازبرنامه های این کارشناسی  جشنواره مجلات رشد بوده که مسابقه مجله خوانی یکی ازقسمت های آن بوده که آزمون آن درروزچهارشنبه ازبین منتخبین مدارس بعمل آمد که بااستقبال چشمگیری مواجه شده بود 

جهت استفاده علاقمندان ۲۰سوال این آزمون دراینجادرج می گردد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین 1388ساعت 12:28  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

همانطورکه دریادداشت قبل از عید ذکر شددومین  مجمع عمومی دبیران مقطع راهنمایی در۲۶/۱۲/۸۷به میزبانی مدرسه راهنمایی شهید مطهری کیاسربرگزار وخلاصه ای ازبرنامه های آن قیدشده بودوطبق قول نوشته ۲۸/۱۲/۸۷ همین وبلاگ گزارش چند کارگاه تخصصی دراینجا برای اطلاع علاقمندان درج می گردد :

گزارش کارگاه تخصصی رشته علوم اجتماعی - جغرافیا g1.aspx ويرايش حذف صفحه
گزارش کارگاه تخصص حرفه وفن درمجمع عمومی دبیران g2.aspx ويرايش حذف صفحه
صورتجلسه مجمع عمومی دبیران گروه آموزشی دینی وعربی g3.aspx ويرايش حذف صفحه
گزارش مجمع عمومی دبیران ریاضی دوره راهنمایی g4.aspx ويرايش حذف صفحه

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین 1388ساعت 12:21  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

گزارش عملکرد گروه آموزشی رشته ریاضی دوره راهنمایی

z1.aspx

ويرايش

حذف صفحه

گزارش عملکرد گروه آموزشی رشته رعلوم تجربی دوره را

z2.aspx

ويرايش

حذف صفحه

گزارش عملکرد گروه آموزشی زبان انگلیسی منطقه چهاردا

z3.aspx

ويرايش

حذف صفحه

گزارش عملکرد گروه آموزشی علوم اجتماعی منطقه چهاردا

z4.aspx

ويرايش

حذف صفحه

گزارش عملکرد گروه آموزشی دینی و عربی منطقه چهاردان

z5.aspx

ويرايش

حذف صفحه

گزارش عملکرد گروه آموزشی درس حرفه و فن منطقه چهارد

z6.aspx

ويرايش

حذف صفحه

گزارش عملکرد گروه آموزشی ادبیات فارسی منطقه چهاردا

z7.aspx

ويرايش

حذف صفحه

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین 1388ساعت 11:56  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   | 

باتوجه به ارزیابی های بعمل آمده مدارس درسه گروه برخوردار- نیمه برخوردار - کم برخوردارارزیابی ودبیران برترمدارس نیز مشخص شده اند .

دبیران برتر جوائز وتقدیر کتبی خویش راازکارشناسی گروههای آموزشی دریافت نمایند .

ازمدیران برترمدارس درجلسه بعدی گردهمایی مدیران تقدیر می شود .

اما ....

      اما ........

    اما سصطح کیفی نمرات رضایت بخش نیست !!!!!!!!!

مدیران محترم وهمکاران عزیز نظرات خویش رابامادرمیان بگذارید وتوضیحات لازم رادرمورد نتایج مدارس خویش برای ما بنویسید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین 1388ساعت 11:26  توسط کارشناسی آموزش وگروه آموزشی چهاردانگه   |